Hieronder vind je al de eerste bevestigde sessies, in alfabetische volgorde. De specifieke planning van de sessies wordt later bekendgemaakt. Ook de omschrijving van de sessies wordt de komende weken aangevuld.

Kristin Adriaensen

Innoveren in leertechnologie via Agile te werken: hoe doe je dat?

Stel je hebt een project waar binnen korte tijd een innovatieve leeroplossing moet worden gemaakt. Een concept dat nog niet eerder is ontwikkeld en waarvan de content is ook nog niet helder is, en oh ja: het moet werken op alle devices en mobile first.
Is dit mogelijk? En werkt het team dan ook nog gemotiveerd samen? Waar ze elkaar motiveren én corrigeren? En leveren ze dan snel resultaat en zijn ze superflexibel?
Ja, dat kan dus allemaal. Dat hebben we bij TinQwise nu al een paar keer meegemaakt en we willen graag onze ervaringen met jullie delen. We gebruiken een aantal Agile principes en pasten deze toe in onze dagelijkse praktijk. Benieuw naar onze geleerde lessen en onze tips?

Onze overtuiging is namelijk dat dit Agile werken de sleutel is om innovatie te realiseren in learning en development.
Kristin is als Learning Consultent binnen deze projecten een belangrijke speler geweest en stond met beide voeten in de klei.

Marc Alen

Surfen van leerhype naar leerhype of werken aan een integrale aanpak?

Soms lijkt het wel of de ‘aanbevolen’ aanpak voor leren in organisaties gestuurd wordt door chips-fabrikanten: altijd is er wel een nieuwe ‘smaak van de dag’.
Was storytelling primordiaal, dan kwam daar al snel gamification bij en recent is het al micro-learning wat de klok slaat. Was ik social learning, mobile en video vergeten?

Wij zijn de laatsten om te ontkennen dat in al deze hypes inherent waarde zit. Vaak gaat het trouwens over concepten die eigenlijk 20 jaar geleden ook al bestonden (micro-learning, of bedoel je electronic performance support uit de jaren ’80?).
En dus ligt de grote uitdaging in het kiezen en integreren van die elementen die relevant zijn voor een bepaald leer-project.

Patrick Belpaire

De weg naar een geschikt Learning Management Systeem

De zoektocht naar een geschikt LMS kan tijdrovend zijn en – af en toe – ook frustrerend. Niet enkel is er een gigantisch groot aanbod, er zijn ook diverse parameters en criteria die jouw beslissing in de goede of foute richting durven sturen.

Tijdens deze sessie geven we je een pak handige tips & tricks om deze zoektocht iets makkelijker te maken en om sneller het kaf van het koren te kunnen scheiden.
Op zoek naar een LMS? Dan is deze sessie een must!

Andries De Reyghere (Bits of Love)

Learning as a Service


Hoe je interactief “leren” zowel intern als extern kan inzetten. E-learning moet dringend af van haar stoffig imago… We willen daarom een wereld tonen waar e-learning vol zit van verhalen, gamification en mooi vormgegeven informatie.
Het is ook een wereld waar educatie, dienstverlening en marketing steeds dichter bij elkaar komen.

Op basis van onze expertise in informatie- & gamedesign willen we vooral een inspirerende sessie geven die verder kijkt dan de traditionele “cursus”. Aan de hand van voorbeelden tonen we de huidige tendensen uit deze boeiende wereld en plaatsen we de beleving voor de eindgebruiker centraal.

Inge de Waard

Instructional Design Variation Matrix

Leertechnologieën en -inzichten blijven gestaag groeien (artificiële intelligentie, Alternative Reality Games, informeel en sociaal leren, micro-learning, …). Het voordeel van die ontwikkeling is dat er veel gerichter kan geleerd worden en dat men tijdens het leven steeds sneller en authentieker kennis of vaardigheden kan verwerven. Het nadeel is echter dat wij, als online experten, over steeds minder eenduidige oplossingen beschikken om al die persoonlijke leerdoelen haalbaar te maken.

Gelukkig is het wel mogelijk om de steeds complexere leerdoelen op te splitsen naar specifieke leerparameters (individueel versus sociaal leren, memoriseren versus probleem-oplossend denken, standaardiseren versus contextualiseren, just-in-time performance versus lange termijn implementatie, …).

De Instructional Design Variation Matrix lijst verschillende acties op volgens diverse leerparameters. Zo is het makkelijker om een overzicht te houden op de verschillende online opties die we vandaag hebben en ze praktisch toe te passen. Doordat de verschillende design opties zijn gekoppeld aan mogelijke leerdoelen en -uitkomsten kan online materiaal worden ontwikkeld dat ook binnen een verscheidenheid aan leertrajecten implementeerbaar is.

Deze sessie geeft een kort overzicht van de recent ontwikkelde Instructional Design Variation Matrix.

Jos Maassen

De waarden van User Generated Content

Hoe wordt user generated content toegepast binnen de reclamewereld en wat kunnen we daar van leren voor Learning?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de reclamewereld en voorbeelden uit de wereld van L&D laat ik de toegevoegde waarden zien van content die door medewerkers binnen een bedrijf of deelnemers in een MOOC worden toegevoegd aan een course of ander online (leer)platform.

Matthias Nauwelaers

Blended leren met Learning Battle Cards

Blended leren… We hebben er al veel over gehoord en gelezen. Maar hoe begin je er concreet aan? Tijdens deze sessie gaan we met de hulp van Learning Battle Cards een blended leertraject uittekenen. Learning Battle Cards is een initiatief van enkele Poolse L&D-professionals met als doel om in de woestenij die leren toch vaak is, wat duidelijkheid te scheppen. Ze creëerden via de ‘wisdom of the crowd’ een set van 108 kaarten met uitsluitend leeractiviteiten die in een blended leerprogramma ingezet kunnen worden. Om dit alles ietwat aantrekkelijker te maken, werden enkele visuele (gamification) aspecten toegevoegd. En dit mondde uiteindelijk uit in een – wat ons betreft – prachtig resultaat.

Deze inspirerende kaarten kunnen je dus niet enkel informeren, maar ook concreet helpen bij het uittekenen van een boeiend, leerrijk traject.

Craig Taylor

Before, during and after a MOOC

Massive open online courses (MOOCs) continue to be both big news and big business, but one aspect that is less often discussed is the behind-the-scenes perspective. Building a greater understanding of the design considerations, facilitation techniques, and data interpretation from MOOCs can give you valuable inspiration for designing and facilitating any people development activities—regardless of whether or not you’re actually building MOOCs.
This session will lift the lid on what happens before, during, and after a MOOC. You will take a backstage look at several live MOOCs, which will give you a clearer view into the choices MOOC designers make, as well as how to successfully facilitate a MOOC once it has started. You’ll also see how you can use xAPI data to influence future design and facilitation.

Mieke Vandewaetere

Adaptor be adapted: adaptive instruction for learning

De snelle veranderingen in computertechnologie hebben geleid tot de ontwikkeling van sterk adaptieve computer-gebaseerde leeromgevingen. Alhoewel onderzoek aangetoond heeft dat dergelijke adaptieve leeromgevingen, zoals intelligent tutoring systems, effectief zijn met betrekking tot leren, zijn er toch enkele nadelen aan verbonden. Zo is er het risico dat adaptieve leeromgevingen te weinig mogelijkheden bevatten opdat lerenden actief en constructief betrokken worden. In lijn hiermee is de redenering dat lerenden op die manier niet in staat zouden kunnen zijn om hun zelfregulatievaardigheden te ontwikkelen en ze zo afhankelijk kunnen worden van de voorgestructureerde instructie (learned helplessness).

In deze sessie bekijken we de mogelijkheden om binnen en buiten de leeromgeving adaptief te gaan werken: op het niveau van de lerende; de inhouden; de vorm; wanneer pas je wat aan en hoe? We bespreken de mogelijkheden om controle te geven aan de lerende zonder dat de effectiviteit van leren teniet wordt gedaan; we bespreken hoe we adaptief groepen kunnen samenstellen en gaan in op de meerwaarde van user dashboards bij adaptief leren.